Instrukcja montażu

 • 01
  Przed montażem orynnowania należy określić ilość wszystkich elementów, jakie będą wykorzystane, w tym rodzaj stosowanych uchwytów.
 • 02
  Montaż rozpoczynamy od rozmieszczenia lejów spustowych, tak aby zostały spełnione warunki wynikające z obliczeń efektywnej powierzchni dachu, jaka ma być odwadniana jedną rurą spustową.
 • 03
  Kolejną czynnością jest montaż uchwytów rynnowych, tak aby zachować właściwy spadek rynny w kierunku leja spustowego. Przyjmuje się, że nie powinien on być mniejszy niż 3 mm na 1 mb rynny. Maksymalny rozstaw uchwytów rynny nie powinien przekroczyć 60 cm. W rejonach o intensywnych opadach śniegu zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych, natomiast uchwyty rynny należy montować w maksymalnym rozstawie 50 cm.
 • 04
  Profil rynny należy ciąć zawsze pod kątem prostym, wykorzystując np. piłę do metalu o drobnych zębach.
 • 05
  Rynnę umieszczamy w uchwytach, poszczególne odcinki łącząc za pomocą złączek wyposażonych w uszczelki. Między łączonymi odcinkami rynny należy pozostawić w złączce odstęp, który zapewni kompensację wydłużeń termicznych.
 • 06
  Lej spustowy montujemy bezpośrednio na rynnie, w której, w uprzednio wyznaczonym miejscu, wycinamy otwór.
 • 07
  Zakończenie rynny stanowią denka, które przyklejamy do profilu. Takie połączenie gwarantuje trwałość przez cały okres eksploatacji (brak ryzyka wypchnięcia denka przez np. zalegający śnieg).
 • 08
  Do połączenia rury spustowej z lejem możemy użyć złączki rury, lub w przypadku wykonywania odsadzki – kolan spustowych. Kolana łączymy ze sobą za pomocą odcinka rury dociętego do odpowiedniej długości.
 • 09
  Rury spustowe łączymy ze sobą za pomocą złączek rury, pamiętając aby w kołnierzu złączki pozostawić ok. 10 mm luzu w celu kompensacji wydłużeń termicznych. Bezpośrednio pod złączką należy zamontować uchwyt rury.
 • 10
  Montaż rur spustowych odbywa się za pomocą uchwytów rury, mocowanych do ściany za pomocą kołków rozporowych o odpowiednio dobranej długości. Maksymalny rozstaw uchwytów nie powinien przekroczyć 2 m.
 • 11
  Wodę deszczową możemy odprowadzić na przylegający teren za pomocą kolana, które montujemy na rurze spustowej ok. 20 cm nad ziemią. Kolano można przykleić do rury. Można również przyłączyć dolny odcinek rury do osadnika połączonego z system odzyskiwania / zagospodarowania wody deszczowej.

System rynnowy ROSA nie wymaga większej konserwacji. Aby jednak przez wiele lat system funkcjonował prawidłowo należy okresowo sprawdzać czy w rynnach nie zalegają liście, gałęzie itp. Zgromadzone nieczystości należy usuwać. Rynny można czyścić miękką szmatką bez używania rozpuszczalników.